Akcija - Body Temple

Istraživanja u Srbiji pokazuju da je kod dece školskog uzrasta sve veći porast stečenih deformiteta kičmenog stuba koji su najčešće posledica lošeg držanja tela, nepravilnog sedenja i nedovoljne fizičke aktivnosti.
KOREKTIVNA GIMNASTIKA ZA DECU školskog i predškolskog uzrasta
  • vežbe za korekciju posture kod dece sa deformitetima (individualni trening)
  • vežbe za prevenciju nastanka deformiteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREATIVNE RADIONICE ZA DECU